Coronavirus en geplande vakantie naar Terschelling. Wat te doen nu?

Update 26-03-2020

Für eine deutsche Version siehe unten

Coronavirus en wat doe ik nu met mijn geplande vakantie?

Wij worden overstelpt met begrijpelijke zorgelijke mailtjes over geplande vakanties en het corona virus.
Leest u onderstaande tekst goed door. Voorlopig hanteren wij onderstaande stappen.

“Heeft u een vraag over een eerder gemaakte reservering met aankomst tussen nu en 6 april 2020?”

Wij van Hallo Terschelling hebben net als meerdere eilanders besloten om reserveringen met aankomsten tot 6 april om te boeken naar een later tijdstip. Tevens nemen wij voor de komende tijd tussen nu en 6 april geen reserveringen meer aan voor aankomsten tot 6 april 2020. De bezetting van de huizen staat daarom ook geblokt. Heeft u wel geboekt met een aankomst voor 6 april 2020? U kunt uw reservering kosteloos omboeken naar een later tijdstip dit jaar. Voor de nog beschikbare data raadpleegt u onze website bij het door u zelfde geboekte vakantiehuis. Het is niet mogelijk om voor een ander vakantiehuis te kiezen. Dit komt omdat U uw betaling rechtstreeks naar de desbetreffende eigenaar overmaakt. Wij van Hallo Terschelling zijn uitsluitende bemiddelaar en verzorgen de bevestigingen voor hen.

Wilt u niet omboeken maar annuleren? Dan gelden de annuleringsvoorwaarden.

De burgemeester van Terschelling heeft een oproep gedaan aan badgasten om thuis te blijven en wij vragen U om uw begrip voor de situatie en het advies op te volgen en tot 6 April 2020 niet naar Terschelling te komen.

“Heeft u ons gemaild met een vraag over een eerder gemaakte boeking met aankomst na 6 April 2020?”

Wij willen de ontwikkelingen afwachten. Minister Rutte komt 31 Maart met een advies voor de periode na 6 April.

Wij wachten daarom eerst af wat daar gezegd gaat worden.

Indien de situatie onveranderd blijft dan willen wij u verzoeken na 6 april ons weer te contacten mocht uw vraag over een reservering met aankomst na 6 april 2020 gaan.

Ik heb geboekt voor een vakantie met aankomst na 6 April 2020. Mag ik mijn vakantie annuleren?

Uiteraard bent u vrij om uw vakantie om te boeken naar een ander tijdstip later in het jaar of om te annuleren conform de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld met een link in uw reserveringsbevestiging. Ook kunt u uw verzekeringsagent contacten omtrent de voorwaarden van uw annuleringsverzekering en vergoedingen. Bij reserveringsbevestigingen wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent om wel of niet een annuleringsverzekering af te sluiten.

Wij vragen u om uw begrip en wensen u tevens heel veel sterkte in deze onverwachte moeilijke tijd.

_________________________________________________________________________________

An unsere deutschen Gäste:

Update 26-03-2020

Coronavirus und was mache ich mit meinem geplanten Urlaub?
Wir sind überwältigt von verständlichen, besorgniserregenden E-Mails über geplante Feiertage und den Koronavirus.
Bitte lesen Sie den folgenden Text sorgfältig durch. Wir verwenden derzeit die folgenden Schritte.
“Haben Sie eine Frage zu einer zuvor vorgenommenen Reservierung mit einer Ankunft bis zum 6. April 2020?”
Wir von Hallo Terschelling haben, wie mehrere Inselbewohner, beschlossen, Reservierungen mit Ankünften bis zum 6. April auf einen späteren Zeitpunkt umzubuchen. Wir werden auch keine Reservierungen für Ankünfte bis zum 6. April 2020 bis zum 6. April 2020 mehr annehmen. Die Besetzung der Häuser ist daher gesperrt. Haben Sie mit einer Ankunft vor dem 6. April 2020 gebucht? Sie können Ihre Reservierung kostenlos auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr übertragen. Die noch verfügbaren Daten finden Sie auf unserer Website in dem von Ihnen gebuchten Ferienhaus. Es ist nicht möglich, ein anderes Ferienhaus zu wählen. Dies liegt daran, dass Sie Ihre Zahlung direkt an den jeweiligen Eigentümer überweisen. Wir bei Hallo Terschelling sind der exklusive Vermittler und kümmern uns um die Bestätigungen für sie.
Möchten Sie nicht umbuchen, sondern stornieren? Dann gelten die Stornierungsbedingungen.
Der Bürgermeister von Terschelling hat die Badegäste aufgefordert, zu Hause zu bleiben, und wir bitten Sie, Ihrem Verständnis der Situation und der Ratschläge zu folgen und erst am 6. April 2020 nach Terschelling zu kommen.

“Haben Sie uns eine E-Mail mit einer Frage zu einer zuvor vorgenommenen Buchung mit einer Ankunft nach dem 6. April 2020 gesendet?”
Wir wollen auf Entwicklungen warten. Minister Rutte wird den 31. März mit Ratschlägen für den Zeitraum nach dem 6. April beraten.
Wir warten daher zunächst auf das, was dort gesagt wird.
Wenn die Situation unverändert bleibt, möchten wir Sie bitten, uns nach dem 6. April erneut zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu einer Reservierung mit Ankunft nach dem 6. April 2020 haben.

Ich habe einen Urlaub mit einer Ankunft nach dem 6. April 2020 gebucht. Kann ich meinen Urlaub stornieren?
Natürlich können Sie Ihren Urlaub später im Jahr zu einem anderen Zeitpunkt umbuchen oder gemäß den Stornierungsbedingungen stornieren, die über einen Link in Ihrer Buchungsbestätigung angegeben sind. Sie können sich auch bezüglich der Bedingungen Ihrer Stornoversicherung und der Gebühren an Ihren Versicherungsvertreter wenden. Mit Reservierungsbestätigungen weisen wir darauf hin, dass Sie dafür verantwortlich sind, ob Sie eine Stornoversicherung abschließen oder nicht.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen auch in dieser unerwartet schwierigen Zeit viel Kraft.